Loading...
0+2024Kirtan

Bibi Mansundar Kaur Ji

Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Samagam (June 2022)

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This third track's recording is of Bibi Mansundar Kaur Ji.

Episodes

Bhai Sukwinder Singh Ji

1. Bhai Sukwinder Singh Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This first track's recording is of Bhai Sukhwinder Singh Ji.
Bhai Karanjeet Singh Ji

2. Bhai Karanjeet Singh Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This second track's recording is of Bhai Karanjeet Singh Ji.
Bibi Mansundar Kaur Ji

3. Bibi Mansundar Kaur Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This third track's recording is of Bibi Mansundar Kaur Ji.
Bebe Nanaki Jatha

4. Bebe Nanaki Jatha

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This fourth track's recording is of Bebe Nanaki Jatha.
Bhai Gurpal Singh Ji

5. Bhai Gurpal Singh Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This fifth track's recording is of Bhai Gurpal Singh Ji.
Bhai Maha Singh Ji

6. Bhai Maha Singh Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This sixth track's recording is of Bhai Maha Singh Ji.
Bhai Abinash Singh Ji

7. Bhai Abinash Singh Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This seventh track's recording is of Bhai Abinash Singh Ji.
Bhai Jagpal Singh Ji

8. Bhai Jagpal Singh Ji

KirtanFi Presents a Samagam recorded in Coventry in June 2022 to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi. This eighth track's recording is of Bhai Jagpal Singh Ji.